Tancar

Historieta

Tancar

Autor: Isabel Bas.

Sèrie "Els yeyés".

Publicació: L'Infantil - Tretzevents , núm. 44-45.

Cedida per: Col·lecció particular

Copyright: © Isabel Bas

Data: 1967

Anterior
Següent