Avís legal

Humoristan, el museu digital de l′humor gràfic, és un projecte cultural sense ànim de lucre de la Fundación Gin, titular d′aquesta pàgina web.

La Fundación Gin - constituïda el dia 3 de juny de 1997, amb domicili al carrer Marqués de Foronda 5 (porta 2) 08032 (Barcelona), registrada al Ministerio de Cultura, Subdirección General de Fundaciones y Mecenazgo, a Madrid el 6 d’octubre de 2005 amb el número de registre 380 – té com a objectiu la promoció i difusió de l′humor gràfic nacional i internacional mitjançant l′edició de llibres, l′organització d′exposicions i la creació d′un museu digital sobre l′humor gràfic.

Amb Humoristan, la Fundación Gin pretén desenvolupar encara més els seus objectius posant tota la història de l′humor gràfic a disposició de tots els aficionats d’aquest art popular. Aquesta web ha estat creada amb caràcter divulgatiu, perquè la gaudeixin els usuaris amb la mateixa absència d′ànim de lucre amb la que Fundación Gin la posa a la seva disposició.

L′accés a aquesta web implica el coneixement i l′acceptació dels següents termes:

- Protecció de dades: L′usuari del lloc web dóna el consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a la Fundación Gin a incorporar les dades que facilita per mitjà d′aquest web en els seus arxius i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment de la web d′acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per tant, podrà exercir el dret d′accés, modificació i cancel·lació dirigint-se a la Fundación Gin per mitjà de l′adreça de correu: info@humoristan.org.

- Propietat Intel·lectual i Industrial: Tots els continguts d′aquesta web estan protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. Els dibuixos i il·lustracions són propietat dels seus autors o dels seus hereus. Els textos, dissenys, bases de dades, els crèdits i qualsevol altre material són propietat de la Fundación Gin, titular d′aquest web. Els titulars de la propietat intel·lectual es reserven les accions legalment oportunes contra qualsevol acte que vulneri la propietat intel·lectual d′aquests continguts, i, en el menester, la propietat industrial dels dissenys i processos que la formen i que els pertanyen.

La reproducció, distribució, modificació, retransmissió o publicació del material protegit pels drets de propietat intel·lectual està estrictament prohibida sense el consentiment exprés i per escrit del titular dels drets de copyright.

Es prohibeix expressament l′ús de marcs, redireccionaments o qualssevol altres activitats o processos que suposin ocultar la informació.

Si vostè creu que s′estan violant els drets de propietat intel·lectual de la seva obra comuniqui′ns-ho per correu electrònic a info@humoristan.org per tal que, prèvies les comprovacions oportunes, es pugui, si s’escau, procedir a desactivar del lloc web el contingut en qüestió.

- Compromís de l′usuari: L′usuari d′aquest web es compromet a no utilitzar aquest servei per a activitats mercantils i a no incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites que infringeixin els drets de la Fundación Gin o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Fundación Gin no serà responsable de l′ús per part de tercers de la informació continguda en aquest web.

Compartir