Article dedicat a una exposició sobre els vint anys de la revista El Jueves.

Agustí Pons

Avui

Cedida per: Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap) Copyright: A. Pons, Avui

19/12/1996

Compartir