Article dedicat a la mort del dibuixant Joan Rafart Raf.

Redacció

Avui

Cedida per: Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap) Copyright: Avui

16/10/1997

Compartir