Visió sobre la vida profesional del dibuixant Blanco

Lluís Solà i Dachs

Dibuixants d’ara. Hoja del Lunes, Barcelona

22/11/1982

Compartir