Jep i Fidel

Historieta


Autor:

Madorell


Sèrie:

Jep i Fidel


Publicació:

Cavall Fort

, número 232, 1972

Pàgina


Autor:

Madorell


Sèrie:

Jep i Fidel


Publicació:

Cavall Fort

, número 265, 1973

Pàgina


Autor:

Madorell


Sèrie:

Jep i Fidel


Publicació:

Cavall Fort

, número 274, 1974

Pàgina


Autor:

Madorell


Sèrie:

Jep i Fidel


Publicació:

Cavall Fort

, número 304, 1975

Historieta


Autor:

Madorell


Sèrie:

Jep i Fidel


Publicació:

Cavall Fort

, número 847, 1997

Coberta


Autor:

Madorell


Sèrie:

Jep i Fidel


Publicació:

Cavall Fort

, número 1048, 2006