Mercè Llimona

Coberta


Autor:

Mercè Llimona


Publicació:

L'Infantil - Tretzevents

, número 4, 1963

Coberta


Autor:

Mercè Llimona


Publicació:

L'Infantil - Tretzevents

, número 13, 1964