Apel·les Mestres

Dibuix


Autor:

Apel·les Mestres


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, número 6, 1879