Cerrar

Historieta

Cerrar

Autor: Núria Pompeia.

Publicada per entregues a la revista "Triunfo", "La educación de Palmira" va ser una col·laboració entre Núria Pompeia i Manuel Vázquez Montalbán, en una sèrie que deixava al descobert els prejudicis reaccionaris d'una educació que va ser la de milions d'espanyols.

Serie: La educación de Palmira.

Cedida por: Tanta Tinta

Copyright: © Hereus de Manuel Vázquez Montalbán i de Núria Pompeia

Fecha: 01/01/1972

Anterior
Siguiente