Cerrar

Texto

Cerrar

Autor: Escobar.

Indicació dels personatges caricaturitzats vistos a les imatges anteriors

Cedida por: Antoni Guiral

Copyright: © Escobar License

Fecha: 1953

Anterior
Siguiente