Visión sobre la vida profesional del dibujante Tísner

Lluís Solà i Dachs

Dibuixants d’ara. Hoja del Lunes, Barcelona

07/02/1983

Compartir