Visión sobre la vida profesional del dibujante Óscar

Lluís Solà i Dachs

Dibuixants d’ara. Hoja del Lunes, Barcelona

14/02/1983

Compartir