Visión sobre la vida profesional del dibujante Pañella

Lluís Solà i Dachs

Dibuixants d’ara. Hoja del Lunes, Barcelona

27/09/1982

Compartir