Visión sobre la vida profesional del gran dibujante Enrich

Lluís Solà i Dachs

Dibuixants d’ara. Hoja del Lunes, Barcelona

20/09/1982

Compartir