Visió sobre la vida profesional del dibuixant Vives

Lluís Solà i Dachs

Dibuixants d’ara. Hoja del Lunes, Barcelona

21/02/1983

Compartir