El Groucho d’Enrique Ventura (El Jueves) debuta com a entrevistador a TV3.

Redacción

Avui

Cedida per: Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap) Copyright: Avui

12/03/1996

Compartir