Article dedicat al personatge d′animació Jordi Culé creat per Óscar Nebreda per a TV3

Gemma Casadevall

Avui

Cedida per: Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l′Ajuntament de Girona. Consultable en línia a www.girona/sqdap

01/09/1990

Compartir