Biografia professional del dibuixant i director de publicacions Carles Romeu

Lluís Solà i Dachs

Hoja del Lunes, Barcelona

16/08/1982

Compartir