El Premi Internacional Perich es va concedir a Joaquim Muntañola i a la sèrie humorística Martínez el Facha l’any 2007.

Aina Mercader, Xavier Bertral

Avui

Cedida per: Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap) Copyright: Aina Mercader, Xavier Bertral

11/02/2007

Compartir