Premi al certamen d’Angulema a Trazo de tiza.

Josep Gàlvez

Avui

Cedida per: Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap) Copyright: Pepe Gálvez

30/01/1994

Compartir