El dibuixant José Luis Martín escriu sobre com van néixer les seves sèries d’historietes ¡Dios mío! i Quico el progre

José Luis Martín

Historia de los comics, volumen IV, Josep Toutain, Barcelona

1983

Compartir