Repàs a la vida professional del dibuixant Ramon Tosas, Ivà

Lluís Solà i Dachs

El Noticiero Universal, Barcelona

1983

Compartir