Article d′opinió sobre el tipus d′humor que practica Ivà

Fàfnir

Diari de Girona

07/08/1992

Compartir