Biografia professional del dibuixant i caricaturista Jordi Ginés, Gin

Lluís Solà i Dachs

Hoja del Lunes, Barcelona

03/01/1983

Compartir