Anàlisi sobre l’humor gràfic en els darrers anys del franquisme i la primera etapa de la democràcia

Manuel Vicent

Triunfo

01/04/1982

Compartir