Informació sobre una nova revista d’humor (Angelitos Negros)

Meritxell Carles

Avui

Cedida per: Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap) Copyright: Meritxell Carles, Avui

02/04/1999

Compartir