Bibliografía

Quintana, Àngel:

"El verí del còmic. El Víbora compleix 10 anys", Presència, 4 de febrer, Girona, 1990.


Aparece en: El Víbora

Quique:

Castelló(n), Ajuntament de Castelló, Castelló de la Plana, 1995.


Aparece en: Quique

Quique:

De Norte a Sur (y Dios en medio), Ediciones San Pablo, Madrid, 2007.


Aparece en: Quique

Quique:

La escuela vista con humor, CCS, Madrid, 2009.


Aparece en: Quique

Quique:

La vida vista con humor, CCS, Madrid, 2011.


Aparece en: Quique

Quique:

Molt frágil, Edición de autor, 2000.


Aparece en: Quique

Quique:

Pobres ricos, Cáritas, Madrid, 2001.


Aparece en: Quique

Quique:

Sálvese quién pueda, PPC, Madrid, 1993.


Aparece en: Quique

Quique:

Sin censura eclesiástica, Vida Nueva, Madrid, 1974.


Aparece en: Quique

Quique:

Tico el agnóstico, San Pablo, Madrid, 2004.


Aparece en: Quique

Quique:

60 anys dibuixant humor, Ajuntament de Vila-real, Vila-real, 2016.


Aparece en: Quique