Xots, com quan era petit

Lluís Solà i Dachs

January 1, 1983 00:00