Tha. Vocació absoluta pel dibuix

Lluís Solà i Dachs

December 27, 1982 00:00