Núria Pompeia. Del dibuix al feminisme

Lluís Solà i Dachs

July 19, 1982 00:00