Lluïsot, carne de psiquiatra

Manuel E. Darias

April 9, 1989 00:00