JMS. Josep M. Serra, un caricaturista de tota la vida

Lluís Solà i Dachs

December 6, 1982 00:00