Horacio Altuna: “El còmic espanyol no segueix la realitat”

Xavier Cester

May 9, 2004 00:00