García Lorente. De l’acudit a la caricatura passant per la historieta

Lluís Solà i Dachs

November 1, 1982 00:00