Fer: “Cada acudit és un examen”

Víctor Saura, Jordi Garcia

February 5, 1995 00:00