Enrich. Especialista en noies picardioses i vistents

Lluís Solà i Dachs

September 20, 1982 00:00