El Perich. Humor crític i provocatiu

Lluís Solà i Dachs

October 18, 1982 00:00