“El Jueves” la revista dels dimecres

M. Miralles

June 14, 2002 00:00