Cesc. Màxim exponent de l’humor català de la postguerra

Lluís Solà i Dachs

October 11, 1982 00:00