• Autor: Gin
  • País: Espanya
  • Origen: Rrevista Bocaccio, Bocaccio, Barcelona, 1970
  • Desaparició: 1971

Tarzán Pérez

Bocaccio era una revista d’àmbit cultural, representant intel·lectual de la gauche divine barcelonesa, que va assumir també algunes pàgines de còmics. Entre elles, la sèrie Tarzán Pérez en la que Gin ja feia evident la seva mestria amb el color. Tarzán Pérez era una mena de paròdia del Tarzán d’Edgar Rice Burroughs, reconvertit en aquest cas en un homenet dèbil amb aspecte d’oficinista que “regnava” en una selva desconeguda. Aquest Tarzán era objecte de mofa i befa per part d’en Gin, que el va convertir en un ésser sense habilitats físiques de cap tipus que compartia regnat selvàtic amb la seva companya, una Jane entrada en carns, forta i d’impactant presència física.

Personajes

Tarzán Pérez

És un home de la selva de nyigui-nyogui. El seu físic és el d’un oficinista de mitjana edat, fet que dificulta els seus moviments per la naturalesa salvatge.

Jane

La companya del protagonista, una dona de físic imponent, grassa, que més que ajudar-lo li dificulta la vida al Tarzán Pérez.