• Autor: Gin
  • Origen: Revista Film Fun, Fleetway, Londres, Gran Bretaña, 1960
  • Desaparició: 1962

Stand-in Stan

Sèrie protagonitzada per un especialista cinematogràfic, un stuntman, que espatlla totes les escenes en les que intervé. Stand-In Stan va ser dibuixada sobretot per l’autor britànic Reg Parlett, però algunes de les seves pàgines van ser il·lustrades per Gin en una de les feines que va realitzar a través de l’agència Bardon Art. Aquesta sèrie, apareguda a la revista anglesa Film Fun (1920-1962), va ser reeditada entre 1972 i 1973 amb el títol Dim Dam Ehe Film Stunt Man a la revista Buster.

Personajes

Stant-in-stan

Stan és un noi jove que treballa de doble per a les escenes perilloses en diverses pel·lícules.