• Autor: Gin
  • País: Espanya
  • Origen: Revista El DDT (1a època), Editorial Bruguera, Barcelona, 1957
  • Desaparició: 1959
  • Enllaços: Comic Art Fans

Petronio López

Petronio López va ser una de les sèries que Gin va realitzar per l’Editorial Bruguera entre 1957 i 1959. Era un home senzill i vulgar que destacava pel seu optimisme i per la seva voluntat de dur a terme tota classe d’iniciatives. Tot i que mai va quedar clar quina era exactament la seva ocupació, en alguna ocasió se’l va veure com a agent comercial. La majoria de les seves historietes el mostren llançant-se al carrer o viatjant, la majoria de vegades sense cap destí. Com passava normalment amb aquest tipus de personatges, els seus projectes, ja fossin quotidians o aventurers, no sortien del tot bé i en Petronio sempre acabava veient frustrades totes les seves intencions, de vegades sense perdre el seu càndid somriure.

Personajes

Petronio López

És un individu optimista i una mica gris, amb una personalitat poc accentuada, a qui tot li surt malament.