La pandilla Cu-Cux-Plaf

Pàgina


Autor:

Martz Schmidt


Sèrie:

La pandilla Cu-Cux-Plaf


Publicació:

El teniente negro

, número Bruguera, 1962, 1962

Pàgina


Autor:

Martz Schmidt


Sèrie:

La pandilla Cu-Cux-Plaf


Publicació:

DDT

, número 147, 1970