Bibliografia

Riera Pujal, Jordi:

El Jueves. 40 años, RBA libros, Barcelona, 2017.

Ventura, Enrique; Nieto, Miguel Ángel:

Grouñidos en el desierto, 7 volúmenes, Ediciones El Jueves, Barcelona, 1988-2008.

Ventura, Enrique; Nieto, Miguel Ángel:

Grouñidos en el desierto: 1979-1980, Dolmen, Palma, 2016.

Grouñidos en el desierto

A finals dels anys setanta hi va haver un cert desencant amb els resultats de la transició democràtica, i també amb el que havien aportat els partits d’esquerres a aquest canvi. Molts “progres” del moment van començar a fer broma dient que ells eren marxistes, però de la tendència Groucho. El quart dels sis germans Marx, amb els seus llibres Groucho i jo i Memòries d’un amant sarnós, havia calat profundament entre els lectors amb la seva filosofia de vida, plena d’humor i ironia. Va ser en aquest context en què l’Enrique Ventura i el Miguel Ángel Nieto es van llençar a crear una historieta on el protagonista s’anomenava Julius (el nom real de Groucho Marx era Julius Henry). L’aspecte gràfic de Julius era el mateix que tenia l’actor a les seves famoses pel·lícules dels anys trenta i quaranta.

Els dos autors van col·laborar durant 25 anys en aquesta sèrie (i en molts altres treballs), fins a la prematura mort del guionista Miguel Ángel Nieto el 1995. Ventura va continuar en solitari i la sèrie encara es publica a El Jueves. A partir de l'any 2013 fins al 2016, el guionista ha estat el besnét de Ventura, Ion Arretxe, desaparegut també prematurament l'any 2017.

Grouñidos en el desierto té una o dues pàgines per número a El Jueves, i cada pàgina, normalment, es divideix en nou vinyetes sobre un fons de color negre. El protagonista exerceix habitualment de seductor, molt aficionat a buscar un intercanvi de fluids amb les noies que li agraden. La dialèctica del personatge és fonamental en el guió i no hi ha límits en la utilització d’un humor surrealista. Julius pot entrar sense problemes dins el món de la fantasia, dels somnis o fins i tot interactuar amb els seus creadors, sempre mostrant una gran ironia i un humor intel·ligent. Algunes historietes mostren el personatge en relats visuals o dialèctics molt propers al món poètic. Grouñidos en el desierto s’ha convertit en una sèrie entranyable per a la majoria dels lectors de El Jueves.

Personajes

Julius

Julius

Un alter ego de Groucho Marx en el món de la historieta de que, sense ofici ni benefici, viatja per aquest món i per altres, vivint situacions “grouchesques” i surrealistes.