Don Berrinche
  • Autor: Peñarroya
  • País: Espanya
  • Origen: Revista El Campeón (1a època), número 1 (Editorial Bruguera, Barcelona), 1948
  • Desaparició: 1975
  • Enllaços: La Ciberniz, Lady Filstrup, Wikipèdia
Bibliografia

Guiral, Antoni:

Cuando los cómics se llamaban tebeos: La Escuela Bruguera (1945-1963), Ediciones El Jueves, Barcelona, 2004.

Moix, Terenci:

Historia social del cómic, Bruguera, Barcelona, 2007.

Ramírez, Juan Antonio:

La historieta cómica de postguerra, Colección Memoria y Comunicación, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1975.

Vázquez de Parga, Salvador:

Los comics del franquismo, Editorial Planeta, Barcelona, 1980.

VV.AA.:

Don Berrinche y otros personajes frustrados, Clásicos del Humor. nº 38, RBA, Barcelona, 2009.

Don Berrinche

Don Berrinche és el típic personatge que busca brega. Es mou per un avorriment general al proïsme que el porta a buscar situacions violentes. La comicitat funciona a través del mecanisme de derivar la seva ira cap a mal port. Fins que la censura el va fer desaparèixer l’any 1951, sempre duia a sobre un garrot tocat amb la punta d’un clau, que es va reconvertir en un pal d’apariència molt menys agressiva.

Don Berrinche exemplificava la zitzània i la frustració, i simbolitzava els mals temps cívics i econòmics de la postguerra, buscant sempre l’enfrontament físic i exercint una violència desmesurada que avui en dia seria impensable en una publicació infantil. Durant un temps va compartir protagonisme amb Gordito Relleno, i a la dècada dels setanta la sèrie va canviar el seu títol per Brrr… ¡cómo está el deporte! por Don Berrinche y Don Berrinche y Pepito.

Personajes

Don Berrinche

Don Berrinche es muy  delgado, con rasgos agresivos, y vestido de negro hasta el sombrero. Es un fumador continuo de puros y va armado con un bastón rematado por un gran clavo.