Pèl & Ploma
  • Origen: 03/06/1899
  • Desaparició: 12/1903
  • Numeració: Del número 1 al 100 (edició en català) / Del número 1 al 14 (edición en castellano).
  • Mides: 33’2 x 23’6 cm. / 30 x 20’7 cm.
  • Format: Revista
  • Editor: Ramon Casas
  • Idioma: Català
  • País: Espanya
  • Enllaços: Enciclopèdia Catalana, Memòria Digital de Canarias (MDC), Viquipèdia
Bibliografia

Cadena, Josep Maria:

"Periòdics modernistes a Catalunya", El Modernisme, Edicions L'Isard, vol. III, Barcelona, 2003.

Coll, I.:

Ramon Casas, una vida dedicada a l'art. Catàleg raonat de l'obra pictòrica, El Centaure Groc, Barcelona, 1999.

Fuentes, S.:

"Les exposicions de Pèl&Ploma a la Sala Parés", L'Avenç, número 337, Barcelona, juliol-agost de 2008.

Torrent, Joan; Tasis, Rafael:

Història de la premsa catalana, 2 vol., Bruguera, Barcelona, 1966.

Pèl & Ploma

El 3 de juny de 1899 va sortir el primer número del setmanari artístic Pèl & Ploma, “dibuixat per R. Casas” i “escrit per M. Utrillo”. Aquest darrer, en un editorial inaugural titulat Presentació, donava a conèixer les claus de la nova publicació: “En Ramon Casas, que té armaris plens de carteres inflades de dibuixos, s’ha decidit a fer-ne una tria rigorosíssima, i comptant amb el valuós concurs dels millors tallers de reproducció, cuidadosament multiplicats per les premses de l’estil de L’Avenç, s’ha decidit a fer el primer esforç individual arreglant la confecció d’un modest setmanari, on anirà publicant dibuixos escollits entre els que semblin més agradables i curiosos (...). Ja queda explicada la causa principal de publicar el Pèl & Ploma. Per lo referent al text, afegiré que quedarà reduït a les proporcions de gasetilles o comentaris artístics, (...) la lletra serà ben bé l’expressió del que pensem en Casas i jo de tot el que de lluny o de prop toqui a l’ofici que, amb èxit ben diferent, adorem tots dos amb igual passió. Per acabar, s’ha d’explicar que el títol de Pèl & Ploma (...) és una locució catalana ràpida i, si es vol, el pèl pot ser el dels pinzells i la ploma la d’escriure”.

La revista de Ramon Casas i Miquel Utrillo, que ja havien col·laborat en una altra publicació insigne del modernisme català, Quatre Gats, va passar de ser setmanal (4 pàgines, format 33,2 x 23,6 cm; preu, 10 cèntims l’exemplar) a quinzenal (8 pàgines, format 33,2 x 23,6 cm; preu, 25 cèntims l’exemplar) i, finalment, a mensual (32 pàgines; format 30 x 20,7 cm; preu, una pesseta l’exemplar), i entre l’1 de juny i el 15 de desembre de 1900 va tenir també una edició en ccastellà (14 números) que va coexistir amb la catalana.

La publicació reproduïa majoritàriament obres de Ramon Cases, entre les quals s’hi comptaven les il·lustracions dels anuncis, però també d’Apel·les Mestres, Santiago Rusiñol, Pablo Picasso, Ramon Pichot, Josep Llimona, Ricard Opisso, Lluís Labarta, Arcadi Mas i Fontdevila, Joaquim Mir, Joaquim Torres García, Josep Lluís Pellicer, Isidre Nonell, Eliseu Meifrén, Alexandre de Riquer i Xavier Gosé, entre d’altres artistes. Pel que fa a la nòmina d’escriptors que van acompanyar Miquel Utrillo a la redacció dels textos, hi trobem noms com Apel·les Mestres, Eduard Marquina, Emili Vilanova, Peius Gener, Jaume Massó i Torrents, Ignasi Iglesias, Frederic Rahola, Pere Coromines, Joaquim Cabot i Eugeni d’Ors.

El fi de la revista va arribar quan els seus promotors, Casas i Utrillo, van emprendre un nou projecte editorial, Forma (posteriorment van gestar encara una altra capçalera, Museum). Així ho van anunciar al número 100 de desembre de 1903, sota el títol Pèl & Ploma se’n va:  “Pèl & Ploma ni es mor ni es suïcida. Transmigra, abandonant les cobertes de paper magenta per unes d’un altre color. (...) transmigra a una altra, que (...) pren el nom de FORMA. (...) Al desaparèixer Pèl & Ploma, dóna les gràcies amb tot el cor que encara batega als amics que l’han seguit i amb els que ja es trobarà, almenys en gran majoria, en l’estol de FORMA”.

Principals col·laboradors: Apel·les Mestres, Santiago Rusiñol, Pablo Picasso, Ramon Pichot, Josep Llimona, Ricard Opisso, Lluís Labarta, Arcadi Mas i Fontdevila, Joaquim Mir, Joaquim Torres García, Josep Lluís Pellicer, Isidre Nonell, Eliseu Meifrén, Alexandre de Riquer, Xavier Gosé.