Papitu

Coberta


Publicació:

Papitu

, número 1, 1908

Dibuix


Autor:

Juan Gris


Publicació:

Papitu

, número 2, 1908

Portada


Autor:

Apa


Publicació:

Papitu

, 1908

Vinyeta satírica


Autor:

Apa


Publicació:

Papitu

, 1909

Vinyeta satírica


Autor:

Apa


Publicació:

Papitu

, 1909

Dibuix


Autor:

Humbert


Publicació:

Papitu

, número 7, 1909

Dibuix


Autor:

Pau Gargallo


Publicació:

Papitu

, número 23, 1909

Dibuix


Autor:

D'Ivori


Publicació:

Papitu

, número 44, 1909

Dibuix


Autor:

Pau Gargallo


Publicació:

Papitu

, número 50, 1909

Vinyeta satírica


Autor:

Apa


Publicació:

Papitu

, 1910

Dibuix


Autor:

Pius


Publicació:

Papitu

, número 94, 1910

Dibuix


Autor:

Pius


Publicació:

Papitu

, número 95, 1910

Dibuix


Autor:

Apa


Publicació:

Papitu

, 1911

Caricatura


Autor:

Apa


Publicació:

Papitu

, 1911

Dibuix


Autor:

Isidre Nonell


Publicació:

Papitu

, número 118, 1911

Dibuix


Autor:

Pius


Publicació:

Papitu

, número 144, 1911

Coberta


Publicació:

Papitu

, número 359, 1915


Publicació:

Papitu

, 1923


Publicació:

Papitu

, 1927

Coberta


Publicació:

Papitu

, número 1001, 1928

Coberta


Autor:

Bosch


Publicació:

Papitu

, número 1278, 1933

Dibuix


Autor:

Margenat


Publicació:

Papitu

, número 1278, 1933

Dibuix


Autor:

Arturo Moreno


Publicació:

Papitu

, número 1278, 1933


Autor:

Bosch


Publicació:

Papitu

, 1933

Coberta


Autor:

Opisso


Publicació:

Papitu

, 1935

Coberta


Autor:

García Navarro


Publicació:

Papitu

, 1935

Coberta


Autor:

García Navarro


Publicació:

Papitu

, 1935

Dibuix


Publicació:

Papitu

, 1936

Coberta


Publicació:

Papitu

, 1936

Coberta


Autor:

Xirinius


Publicació:

Papitu

, número 1437, 1936