L'Esquella de la Torratxa

Dibuix


Autor:

Apel·les Mestres


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, número 6, 1879

Pàgina


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, número Almanaque 1899, 1886

Dibuix


Autor:

Ramon Miró


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1886

Dibuix


Autor:

Marià Foix


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1887

Dibuix


Autor:

Ramon Miró


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1887

Dibuix


Autor:

Moliné


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1887

Dibuix


Autor:

Marià Foix


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, número 444, 1887

Dibuix


Autor:

Marià Foix


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, número 447, 1887

Vinyeta


Autor:

Ramon Miró


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1888

Dibuix


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1888

Pàgina


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1888

Pàgina


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1888

Vinyeta


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1889

Vinyeta


Autor:

Marià Foix


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1889

Dibuix


Autor:

Labarta


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1889

Dibuix


Autor:

Labarta


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1889

Caricatura


Autor:

Moliné


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1889

Pàgina


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1890

Coberta


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1890

Dibuix


Autor:

Ramon Miró


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, número 735, 1893

Pàgina


Autor:

Labarta


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1894

Vinyeta


Autor:

Ramon Miró


Publicació:

L'Esquella de la Torratxa

, 1894