El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

Coberta


Autor:

Cifré


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 33, 1052

Portada


Autor:

Cifré


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, 1951

Portada


Autor:

Cifré


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, 1951

Pàgina


Autor:

Peñarroya


Sèrie:

Don Berrinche


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 19, 1951

Pàgina


Autor:

Vázquez


Sèrie:

La familia Cebolleta


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 19, 1951

Pàgina


Autor:

Escobar


Sèrie:

Doña Tula, suegra


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 13, 1951

Pàgina


Autor:

Escobar


Sèrie:

Doña Tula, suegra


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 19, 1951

Pàgina


Autor:

Escobar


Sèrie:

Doña Tula, suegra


Publicacions:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, 1951

DDT

, número 2, 1951

Coberta


Autor:

Cilla


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Historieta


Autor:

Nadal


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Historieta


Autor:

Vázquez


Sèrie:

La familia Cebolleta


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Historieta


Autor:

Cifré


Sèrie:

Cucufato Pí


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Historieta


Autor:

Peñarroya


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Historieta


Autor:

Escobar


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Historieta


Autor:

Jorge


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Historieta


Autor:

Escobar


Sèrie:

Doña Tula, suegra


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Historieta


Autor:

Jorge


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Historieta


Autor:

Peñarroya


Sèrie:

Don Berrinche


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Historieta


Autor:

Nadal


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Historieta


Autor:

Martz Schmidt


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Historieta


Autor:

Martz Schmidt


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Historieta


Autor:

Vázquez


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 3, 1951

Coberta


Autor:

Peñarroya


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 4, 1951

Historieta


Autor:

Nadal


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 4, 1951

Historieta


Autor:

Peñarroya


Sèrie:

Don Berrinche


Publicació:

El DDT / DDT (1a i 2a èpoques)

, número 4, 1951