Amb Potes Rosses

Coberta


Autor:

Ferreres


Publicació:

Amb Potes Rosses

, 1979

Dibuix


Publicació:

Amb Potes Rosses

, 1979

Coberta


Publicació:

Amb Potes Rosses

, número 1, 1979

Dibuix


Autor:

Tísner


Publicació:

Amb Potes Rosses

, número 1, 1979

Coberta


Autor:

Ferreres


Publicació:

Amb Potes Rosses

, número 2, 1979

Dibuix


Autor:

Ferreres


Publicació:

Amb Potes Rosses

, número 2, 1979

Coberta


Autor:

Ferreres


Publicació:

Amb Potes Rosses

, número 4, 1979

Coberta


Autor:

Ferreres


Publicació:

Amb Potes Rosses

, número 5, 1979

Dibuix


Autor:

Ferreres


Publicació:

Amb Potes Rosses

, número 6, 1979

Coberta


Autor:

Ferreres


Publicació:

Amb Potes Rosses

, número 8, 1979

Coberta


Autor:

Ferreres


Publicació:

Amb Potes Rosses

, número 10, 1979

Coberta


Publicació:

Amb Potes Rosses

, número 11, 1979